22 Ekim 2019 Salı 20:05

ANASAYFA l TÜPRAŞ işçisi hakkını aramaya devam ediyor

20.04.2017 Perşembe - 15:19

 

Petrol İş Sendikası ve TÜPRAŞ arasında devam Toplu İş Görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine, TÜPRAŞ çalışanları 2 saatlik iş bırakma eylemine gittiler. TÜPRAŞ işçileri Koç Holding için kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirdiler

TÜPRAŞ işçileri Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşmaya varılamaması üzerine dün sabah yine eyleme gitti. İşçiler sabah mesaisini 2 saat geç başlattı. TÜPRAŞ’ta Toplu İş Sözleşmelerinin sonuca vardırılamamasının ardından İzmit Rafinerisi’nde çalışan işçiler eylemlerine devam ediyor. İşçiler dün sabahta mesaiyi 2 saat geç başlatarak kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini haykırdılar.  Petrol İş Sendikası yöneticileri yaptıkları açıklamada TÜPRAŞ işvereninin gerekli özveriyi göstermediğini belirterek, “TÜPRAŞ işçisinin tavrı bellidir. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı pazarlık konusu yaptırmayız. Haklarımızı ve kazanımlarımızı korumakta kararlıyız” ifadelerine yer verdiler.

 PETROL İŞ YAŞANAN SÜRECİ ANLATTI

Petrol İş Yönetimi yaşanan sürece ilişkin şu açıklamayı gerçekleştirdi: “Ülkemizin tek rafinerisi ve en büyük işletmesi olan TÜPRAŞ, stratejik bir sektörde sürdürdüğü üretim ve ürettiği yüksek katma değer ile Türkiye’nin gözbebeği sanayi tesislerinin başında gelmektedir. TÜPRAŞ’ın ülke ekonomisine yıllardır yaptığı bu katkıların devamlılığı, bu işletmede sağlanan çalışma barışı ve kalifiye işgücünün örgütlülüğü ile mümkün olmuştur. TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakarlığı yaparak çalıştığı bu işletmede yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur.

“SÖZLEŞME SÜRECİ TIKANDI”

Sürmekte olan toplu sözleşme sürecinde aynı hassasiyeti TÜPRAŞ işvereninden bekliyoruz!

 Bilindiği gibi, TÜPRAŞ işvereninin sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni ve özel mazeret izinleri gibi konularda ısrarcı olması nedeniyle sözleşme süreci tıkanmıştır. İşveren, TİS yürürlük süresinin 3 yıla çıkarılmasını, yılda 8 işgününe kadar verilen ücretli mazeret izinlerinin kaldırılmasını istemektedir. Vardiyalılar için haftalık çalışma süresinin 40 saatten 42 saate çıkarılması talep edilmektedir.

“UYARILARDA BULUNMUŞTUK”

Önceki haftalarda bu teklife karşı farklı günlerde düzenlediğimiz eylemlerle tepkimizi göstermiş ve işverene uyarılarda bulunmuştuk. Ancak işveren, işçinin sesine kulak tıkamış ve 18 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen resmi arabulucu toplantısında da aynı uzlaşmaz tavrını sürdürmüştür.

 İdari maddelerde işverenin yaklaşımı, toplu iş sözleşmesi müzakeresini tıkamıştır. Ücret ve ücrete bağlı diğer ödemelerle ilgili maddeler bu nedenle henüz görüşme konusu dahi olmamıştır. İşveren sözleşme yürürlük süresinin 3 yıla çıkarılması konusu başta olmak üzere bu değişikliklere gerekçe olarak bağlı bulundukları Koç Topluluğu’nun stratejik plan ve hedeflerini göstermektedir.

“TÜPRAŞ İŞÇİSİNİN TAVRI BELLİDİR”

Bu ısrarlara karşı TÜPRAŞ işçisinin tavrı bellidir. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı pazarlık konusu yaptırmayız. Haklarımızı ve kazanımlarımızı korumakta kararlıyız.Petrol-İş, sözleşme stratejisini bu temel kazanımların korunduğu bir zeminde kurmaktadır. Bunlara dönük dayatmaları asla kabul etmeyiz. Sendikamız, işkolumuzda ve özellikle rafinaj-petrokimya sektöründe sözleşmelerde 2 yıllık yürürlük süresi esasından vazgeçmeyecektir.

 Petrol-İş üyesi işçiler, çalıştıkları işyerine sahip çıkar, üretir ve ürettiğinden de adil bir pay almayı, insan onuruna yakışır bir ücret elde etmeyi talep eder.

EŞ ZAMANLI PROTESTO

İşverenin, işçinin bu hassasiyetlerini çarpıtmasını ve ülkemizin en çok katmadeğer üreten kuruluşu olan TÜPRAŞ’ta, çalışma düzeni ve barışını herhangi bir haklı gerekçesi olmayan tekliflerle bozmaya çalışmasını anlamamız mümkün değildir. TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş olarak, işverenin sözleşme sürecindeki uzlaşmaz ve dayatmacı tutumunu bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri’nde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz.

“DAYATMALARI KABUL ETMİYORUZ”

İşverenin bu prosedürden medet umarak böylesi bir tavır geliştirdiğini düşünmek dahi istemiyoruz. Çünkü grev silahı yasalarla elinden alınmış olan TÜPRAŞ işçisi, hak ve kazanımlarını sonuna kadar koruyacak ve bu amaçla sonuna kadar da direnecektir. TÜPRAŞ’ta işverenin böylesi yanlış bir tutum içerisinde olması ve ilgili değişikliklerde ısrar etmesi, en başta iş barışını zedeleyecek ve işverene hiçbir yarar sağlamayacaktır. TÜPRAŞ işçisinin mesajı nettir. Dayatmaları kabul etmiyoruz! 40 yıla yaklaşan mücadelemiz ile elde ettiğimiz kazanımları bırakmayız. Mücadelemizden asla vazgeçmeyiz.”

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.