maltepe escort alanya escort kartal escort side escort istanbul escort porno seyret İŞÇİ HAKKINI ALACAK | Kocaeli Olay Gazetesi istanbul escort
22 Ekim 2018 Pazartesi 15:28

ANASAYFA l İŞÇİ HAKKINI ALACAK

26.05.2017 Cuma - 9:11

Meclis’e sevk edilen tasarıya göre; işçi ve işveren uyuşmazlıkları artık arabulucuya gidecek. Yıllarca süren davalar yerine en çok dört hafta içinde sonuç alınacak

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başlıyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunlu hale geliyor. Artık çalışan tazminat ve benzeri haklarını yıllarca mahkemelerde uğraşmadan kısa sürede alabilecek. Tasarıya göre; Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru olması, dava şartı olacak.

MASRAFLAR ORTAK

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek.

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesi’nin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarcaeşit şekilde karşılanacak.

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecek.

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda düzenlenen gemi adamı, işçi olarak kabul edilecek.

Zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç, dava açılmadan önce SGK’ya başvurulacak.

ZAMANAŞIMI KISALIYOR

Tasarıyla sözleşmesi feshedilen işçilere, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya sebebin geçersiz olduğu iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurma şartı ve anlaşılamaması halinde ise 2 hafta içinde dava açılması zorunluluğu getiriliyor. Tazminatlardaki zamanaşımı süresi ise 10’dan 5 yıla indiriliyor. (Kaynak: Takvim)

 

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.


maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort