23 Ekim 2019 Çarşamba 16:43

ANASAYFA l ‘Bugün bizim günümüz’

30.11.-0001 Pazartesi - 0:00

<p><b>AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Okur mesajında; “Bütün tecrübeler göstermektedir ki, özgür ve çok sesli bir medya ortamı, demokratik ve şeffaf sistemlerin hem sonucu, hem de şartıdır. Özellikle günümüzün hızla küreselleşen dünyasında; kitle iletişiminin önemi daha da artmıştır. Basın, milletimizin ortak sesi olmasından öteye, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Bu temsil, hiç şüphesiz fikirlerin serbestçe söylenip yazılmasıyla anlam bulur. Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir.</b></p>
<p><b>‘MUTLU YARINLAR DİLERİM…’</b></p>
<p><b>Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde böylesine hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın, görevlerini çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem vermekteyiz. Bu düşüncelerle, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararını her şeyin üzerinde tutan ve özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Kocaeli basınımızın, tarafsız, güvenilir ve de bizlerle sürekli beraber olan değerli gazetecilerimizin ve çalışanlarının gününü bir kez daha kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu yarınlar geçirmelerini diliyorum.”</b></p>
<p><b>VEKİL HAYDAR AKAR… </b></p>
<p><b>CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden olan düşünce ve anlatım özgürlüğü, gücünü kamuoyundan alan, bireyin haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basınla yaşama geçirilebilir. Özgür basın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde, bireyin, çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabilir. Basın bir nevi devlet ile halk arasındaki köprüdür. Bu bağın doğruluk üzerine kurularak sağlamlığının arttırılması da yine basın mensuplarımızın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dile getirdiği gibi gördüğünü, düşündüğünü ve bildiğini samimiyetle yazması ile mümkündür. Kamuoyuna bilgi akışını doğru ve tarafsız bir şekilde yapan aynı zamanda kamuoyu da oluşturabilen son derece önemli bu mesleğin mensuplarının ne denli zor şartlar altında çalıştığı da açıktır.</b></p>
<p><b>‘ULUSAL ONURUMUZ ZEDELENİYOR’</b></p>
<p><b>Bu özel günde, düşüncelerinden ve mesleki faaliyetlerinden dolayı özgürlüklerinden yoksun basın emekçilerinin sayılarının yüze yaklaştığı gerçeği de, ulusal onurumuzu zedelemektedir. Basın çalışanlarının sorunlarının duyarlı yaklaşımlar ve gerekli yasal düzenlemelerle çözülmesi, olumsuzlukların en aza indirilmesi ve mesleklerini icra ettikleri için tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması dileğiyle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi. </b></p>
<p><b>‘BAYRAM DEĞİL </b></p>
<p><b>HAKKIMIZI İSTİYORUZ’</b></p>
<p><b>Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halit Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. İlan edildiği gün bayram olarak ilan edilmişti. Ancak sonra bayram ifadesi kaldırıldı. Oysa biz bayram değil, yasayla kazanılıp sonradan elimizden alınan haklarımızı istiyoruz. Basın, demokrasinin güçlenmesinde vazgeçilmez bir temel taşıdır. Basın mensubu ve gazeteciler ise herkesin sessiz kaldığı yerde kamuoyunu bilgilendirme ve onlara haber alma hürriyetlerini canı pahasına da olsa sunandır. Bir milletin muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesinin temelinde de hür, özgür ve iyi işleyen bir medya yapısı vardır.</b></p>
<p><b>Basın sayesinde ifade özgürlüğü vardır, Basın gücüyle, yapılan yanlışlar açığa çıkar, kamu gerçekleri özgür ve hür basın sayesinde öğrenir.</b></p>
<p><b>‘HAKLARIMIZ GERİ ALINDI’</b></p>
<p><b>Gazeteci kamu görevi yapıyor. Emek harcıyor. Toplumda ayna vazifesi görüyor. Ancak bu mesleğin icracılarına bakıldığında başta sosyal hakları ve ekonomik durumlarının çokta iyi olmadığını görmek hiç de zor değil. Bir ülkede fikir özgürlüğünün yaşanabilmesi ve savunulabilmesi ancak gazetecilerin içersinde bulunduğu şartların iyileştirilmesiyle mümkün olabilir. Bundan 50 sene önce gazetecilerin sahip olacağı hakları ve çalışma şartlarını düzenlemek ve iyileştirebilmek amacıyla 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile yeni bir döneme girmiştir. 50 yıl önce gerçekleştirilen bu yasal düzenleme basın tarihimiz açısından önemli bir aşamadır. Ancak asla yeterli değildir. Günümüze gelindiğinde 212 sayılı yasa diye bilinen yasayla kazanılan yıpranma payları maalesef 1 Ekim 2008 tarihinde geri alındı.</b></p>
<p><b>'MÜCADELEMİZ SÜRECEK…'</b></p>
<p><b>Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın başta yıpranma payları olmak üzere gereksinim duydukları hakları elde edebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesleğin onurlu, ahlaklı ve kararlı olarak sürdürülmesi için mücadelemiz devam ediyor. Kişisel değil kurumsal bir yapıyla hareket edip meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak adına kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitelerin basın ve yayın sektörüne mezun verdikleri öğrencilerimizin de yarın mesleğe atıldıklarında onlara düzgün çalışma ortamlarının oluşturulması için gayret sarf ediyoruz. 10 Ocak bir bayram olmaktan çıkmış, basın özgürlüğü adı altında herkese gazete çıkarılması özgürlüğünün verilmiş olduğu bir ortamda ekmeğini bu işten düzgün dürüst ve ahlaklıca kazananlarla omuz omuza mücadelemizi devam ettireceğimizin de bilinmesini istiyoruz. </b></p>
<p><b>‘ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, REZİLLİĞİ…’</b></p>
<p><b>Neler Düzelmeli… </b><b>Sektörde yeniliğe ve değişime göre iyileştirmeler yapılmalıdır. Bundan yarım asır önce kazanılmış haklarla hareket ediyor olmak aslında basına ne denli önem verildiğini gözler önüne seriyor. Talebimiz özellikle yerel basın kuruluşlarının resmi ilanlar ile ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının yaygın medyada kullandığı reklam bütçelerinin bir  kısmının yerel medyaya da aktarılması. Basın özgürlüğünün lafta kalmayıp, hakkıyla uygulanabilir olması. Özellikle gazetecilik mesleğini icra ederken tutuklanan meslektaşlarımız başta olmak üzere, vatandaşların tutukluluk sürelerinin kısaltılması çalışanların sosyal haklarının ve durumlarının iyileştirilebilmesi için adım atılması. İlgili okul mezunu olan genç gazetecilerin meslekte yer alabilmesinin sağlanması. Gazete çıkarabilmenin şart ve incelemelerinin daha ciddi ve sıkı takip altına alınıp bu mesleği şantaj, tehdit unsuru olarak kullanabileceklerin önünün kesilmesi. Çünkü her müracaat edene gazete çıkarma yetkisinin verilmesi basın özgürlüğü değil, aslında rezilliğidir. Her kesimin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunan ve toplumun avukatlığını üstlenen biz gazetecilerin kendi haklarımız için de seslerimizi yükseltmemiz dileklerimle saygılar sunarım” ifadeleri yer aldı.</b></p>
<p><b>‘HABER ALMA VE YAYMANIN </b></p>
<p><b>EN VAZGEÇİLMEZ UNSURU’</b></p>
<p><b>İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, her yıl 10 Ocak tarihinde kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Medya kuruluşlarının, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olduğunu belirten Doğan, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Artık her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir" dedi.</b></p>
<p><b>‘SON DERECE ÖNEMLİ </b></p>
<p><b>VE ZOR BİR MESLEK’</b></p>
<p><b>Basının toplumun bilgilendirilmesi, kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklarının olduğunu ifade eden Dr. Nevzat Doğan, “Basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukları sorgulamak, halkı ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak, toplumu aydınlatmak işlevini yerine getirir” diyerek gazeteciliğin son derece önemli ve zor bir meslek olduğunu ifade etti. Doğan “İlçemiz ve bölgemizde de faaliyette bulunan yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet  ve televizyonlarımız ile ulusal ajanslarımız temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan değerli basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bütün basın mensuplarımıza başarılar diliyorum" dedi.</b></p>
<p>‘ÇALIŞAN GAZETECİLERİMİZİN <b></b></p>
<p><b>GÜNÜ KUTLU OLSUN’</b></p>
<p><b>Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. “10 Ocak günü basın çalışanlarının haklarına sahip çıktığı, gazetecilerin çalışma koşullarının yasal güvenceye alınması için verilen hak arama mücadelesinin başarıyla sonuçlandırıldığı bir gündür” diyerek 10 Ocak tarihinin Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Köşker mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, özgür tartışma ortamı sağlayarak toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve Gebze kamuoyunu bilgilendiren, Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”</b></p>
<p><b>‘EN DİKKATE DEĞER MESLEĞİ…’</b></p>
<p><b>AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilik mesleğinin, toplumun bilgilenmesi, olan olaylardan haberdar olması ve yanlışların düzeltilmesi açısından çok önemli bir kamu hizmeti olduğunu kaydeden Gebze Gençlik Kolları Başkanı Samet Coşkun, "Gazeteciler, şartlar ne olursa olsun, görevini ifadeden, kendi acısını bir yana bırakarak halkın dertlerini yansıtmaya çalışan fedakarlıklarla dolu bir mesleğin mensuplarıdır. Herkesin can ve mal derdine düştüğü savaşta, depremde ve her türlü afetlerde, görevini yapmanın kaygısı dışındaki tüm kaygıları öteleyebilmektedirler. Bu açıdan gazetecilik, toplum adına yapılan en önemli ve en dikkate değer mesleklerden birisidir” dedi.</b></p>
<p><b>‘GÜNÜNÜZÜ KUTLARIM’ </b></p>
<p><b>Gazetecilerin mesleğini icra ederken karşılaşabilecekleri zorluklara da değinen Coşkun, “Hükümetimiz döneminde yapılan tüm iyileştirmeler, çağın gereklerine ve yenilenen ihtiyaçlara göre sürekli güncellenerek haber almanın ve haberi yaymanın kolaylaştırılması sağlanmaktadır. Daha iyi sosyal imkanlara kavuşarak görevlerini yapmaları gençlerimizin ve vatandaşlarımızın doğru haber alması en büyük dileğimizdir. Bu duygularla gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” ifadelerine yer verdi. </b></p>

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.