16 Ekim 2019 Çarşamba 08:20

ANASAYFA l 3.060/4.280 TL arası destek

30.11.-0001 Pazartesi - 0:00

<h1 class="detail-title">2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ilk defa olmak üzere toplam 340 bin öğrenci teşvikten yararlanacak. Okul öncesi için 3 bin 60 lira, ilkokul için 3 bin 680 lira, ortaokul ve lise için 4 bin 280 lira, temel lise için ise 3 bin 680 lira destek ödemesi yapılacak.</h1>
<div class="row sticky-container">
<div class="col-md-8 ">
<div class="flex-xs-order">
<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">
<div class="item hidden-xs hidden-sm"><a href="javascript:;" class="link" ng-click="openPrint()" title="metni yazdır"><small><br /></small><i class="icon icon-print"></i></a></div>
</div>
</div>
<div class="detail-content active">
<p>Yeni<span> </span><a class="in-news-link" href="https://www.cnnturk.com/egitim" target="_blank" title="eğitim haberleri">eğitim</a><span> </span>öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 340 bin öğrenciye teşvik verilecek.</p>
<p>Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.</p>
<p></p>
<p><strong>İlkokul, ortaokul ve lise…</strong></p>
<p>Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan<span> </span><a class="in-news-link" href="https://www.cnnturk.com/turkiye" target="_blank" title="Türkiye haberleri">Türkiye</a><span> </span>Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği uygulanabilecek.</p>
<p>İlgili hüküm kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden, özel<span> </span><a class="in-news-link" href="https://www.cnnturk.com/okul" target="_blank" title="okul haberleri">okul</a><span> </span>öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar da 48-66 aylık olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.</p>
<p>Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirlenecek. </p>
<p><strong>Ailenin gelir düzeyi, öğrenci sayısı</strong></p>
<p>Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek.</p>
<p>Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek.</p>
<p>Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.</p>
<p>Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi. </p>
<p>Her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak tespit edildi.</p>
<p><strong>Destek tutarları</strong></p>
<p>Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.</p>
<p>Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.</p>
<p><strong>Destek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak</strong></p>
<p>İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.</p>
<p>Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.</p>
<p>İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.</p>
</div>
</div>
</div>

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.